Sportraad Amsterdam

Sinds 1952 hét onafhankelijke sportadviesorgaan van de gemeente Amsterdam.

Stage Sportraad

Voor de periode van februari 2015 tot en met juni 2015 is de Sportraad Amsterdam op zoek naar nieuwe stagiairs. Klik hier voor meer info.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief.

Afmelden

Sportraad Amsterdam

Jodenbreestraat 25

Postbus 1530

1000 BM Amsterdam

routebeschrijving

020 – 251 85 87

info@sportraadamsterdam.nl


 • Reactie Sportraad Amsterdam op concepvisies Sportparken en Sportstimulering Nieuw-West

  Reactie Sportraad Amsterdam op concepvisies Sportparken en Sportstimulering Nieuw-West

  2012-05-29

  Recentelijk heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West twee sportvisies geformuleerd. De Sportraad Amsterdam heeft begin april het initiatief genomen om hierop te reageren in een persoonlijke brief aan de portefeuillehouder Sport van Nieuw-West. De Sportraad heeft derhalve geen gebruik...
  lees verder

 • Stage vacature Sportraad Amsterdam

  Stage vacature Sportraad Amsterdam

  2012-04-25

  Voor de periode van september 2012 tot en met december 2012 is de Sportraad Amsterdam op zoek naar nieuwe stagiairs voor een zeer aantrekkelijke en diverse meewerk/onderzoeksstage die je in contact brengt met alle facetten van de Amsterdamse sportwereld. Ben je student, heb je interesse in...
  lees verder

 • Smart Move

  Smart Move

  2012-04-13

  In een recente wetenschappelijke review van onderzoekers van de VU werd de relatie tussen bewegen en schoolprestaties nog eens benadrukt. Daarnaast is in verschillende media weer veel te doen geweest over de toename van overgewicht bij jongeren. Naar aanleiding van deze twee constateringen...
  lees verder

 • Uitreiking Penning Sportraad 2012

  Uitreiking Penning Sportraad 2012

  2012-03-05

  2012 is een geweldig sportjaar vol grote en kleine sportevenementen. In 2012 is het ook zestig jaar geleden dat de Sportraad Amsterdam werd opgericht. Dat willen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. We gaan deze feestelijke gebeurtenis combineren met de uitreiking van de Penning Sportraad...
  lees verder

 • Sportraadslid Cees Vervoorn in Volkskrant

  Sportraadslid Cees Vervoorn in Volkskrant

  2012-01-13

  Sportraadslid Cees Vervoorn pleitte afgelopen vrijdag in de Volkskrant onder meer voor extra bewegingslessen in het onderwijs. Hij vindt het verbijsterend dat ‘het land en de overheid wel Olympische ambities uitspreken, maar niet de gym- en beweeglessen in het onderwijs durven door te...
  lees verder

 • Nieuw Advies: Toekomst Sportparken Amsterdam Noord

  Nieuw Advies: Toekomst Sportparken Amsterdam Noord

  2011-12-21

  De Sportraad Amsterdam heeft het advies ‘Toekomst Sportparken Amsterdam Noord’ op 13 december jl. aangeboden aan het dagelijks bestuur en de deelraad van stadsdeel Noord. Met dit advies is de Sportraad ingegaan op het verzoek van stadsdeel Noord om zijn zijnswijze te geven over het Besluit...
  lees verder

 • Meer aandacht voor lijfstijl- trendsporten noodzakelijk

  Meer aandacht voor lijfstijl- trendsporten noodzakelijk

  2011-12-20

  Een groep jongeren heeft in samenwerking met JAA! en de Sportraad een straatrapportage gemaakt van zogenaamde Upcoming / Urban Sports in Amsterdam. In mei 2011 heeft de Sportraad de video Urban Sports gepresenteerd tijdens het ambtelijk overleg Sport tussen alle stadsdelen van Amsterdam. Na afloop...
  lees verder

 • Uitreiking Fanny’s op het Sportgala Topsport Amsterdam!

  Uitreiking Fanny’s op het Sportgala Topsport Amsterdam!

  2011-12-14

  Op dinsdag 13 december zijn de Fanny’s uitgereikt, de prestigieuze prijzen voor de beste Amsterdamse sporters van het afgelopen jaar. Alle Amsterdamse sporters kwamen in de Westergasfabriek bijeen op het jaarlijkse Sportgala dat wordt georganiseerd door Topsport Amsterdam. De avond werd...
  lees verder

 • Nieuw advies: Overlast Ed Pelsterpark (Cruyff Court IJburg)

  Nieuw advies: Overlast Ed Pelsterpark (Cruyff Court IJburg)

  2011-11-18

  De Sportraad Amsterdam biedt u hierbij het advies Overlast Ed Pelsterpark aan dat wij op 16 november jl. hebben verzonden aan de stadsdeelvoorzitter en de portefeuillehouder Sociaal Domein van Amsterdam Oost. Met deze brief gaat de Sportraad Amsterdam in op het verzoek van stadsdeel Oost om een...
  lees verder

 • Reactie College van B&W op advies Vechten voor Ringsporten

  Reactie College van B&W op advies Vechten voor Ringsporten

  2011-11-16

  De Sportraad Amsterdam heeft op 4 juli jl. het advies Vechten voor Ringsporten aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam. Ringsporten, zoals Kickboksen, Muay Thai en Mixed Martial Arts, worstelen nog altijd met een aantal problemen die niet direct...
  lees verder