Advies Strategisch Huisvestings Plan Sport (SHP Sport)

De gemeente Amsterdam is voornemens een recordaantal nieuwe woningen te bouwen, 52.500 nieuwe woningen tot 2025. Dit betekent dat er nieuwe wijken ontstaan en dat verdere verdichting in bestaande Amsterdamse wijken zal volgen. De druk op de bestaande sportieve ruimte neemt daarmee toe.  De sportvoorzieningen dienen mee te groeien met de groei van de stad, zodat de vitaliteit van Amsterdammers en de stad als geheel niet in het geding komt.

Het Amsterdamse college van B&W heeft het Strategisch Huisvestingsplan Sport (2020-2023) opgesteld om de toekomstige ruimte behoefte aan sport en bijbehorende investeringen in kaart te brengen. Dit plan van het college bevat de (financiële en ruimtelijke) optelsom van noodzakelijke renovaties, vernieuwing en aanleg van sportvoorzieningen in de stad voor de komende jaren. Daar zitten naast investeringen in velden op sportparken en hallen ook de drie grote kostenposten bij: de vernieuwing van de Jaap Eden IJsbanen en de Sporthallen Zuid en een nieuw te bouwen overdekt zwembad in de stad. De ruimtelijke sportnorm, waar de Sportraad meermaals  op aandrong is voor het eerst uitgewerkt in een toetsbare norm. Het college van B&W heeft de Sportraad gevraagd te adviseren over deze voornemens. De Sportraad heeft dat verzoek met plezier opgepakt en geeft in dit advies drie belangrijke aanbevelingen om te komen tot volledige realisatie van het SHP Sport.

Planning: het SHP Sport is besproken in de raadscommissie Zorg, Jeugdzorg en Sport op 10 januari 2019. De gemeenteraad stemde ermee in op donderdag 24 januari 2019.

Ter aanvulling:

op de voorpagina in het Parool (10 december 2018) kondigde het Amsterdamse college de investering aan van 276 miljoen euro in sportvoorzieningen.

 

Het college heeft niet enkel de ambitie  te investeren in sportvoorzieningen in de stad. Vorige week presenteerde het college het SHP Kunst en Cultuur, inclusief een investeringsopgave van €218 m. Op 18 januari kwam daar een klimaatfonds bij, a €150 miljoen. Eerder al werd het Integraal Huisvestings Plan Onderwijs vastgesteld met een opgave van €830 miljoen. Het stadsbestuur moet tijdens de bespreking van de  Voorjaarsnota 2020 beslissen hoeveel geld ze voor welke ambitie over heeft.

Advies Sportraad – SHP Sport 2020-2023 – 9 januari 2019

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!