Reactie op coalitieakkoord 2018

Sportraad reageert op het coalitieakkoord 2018

Eind vorige maand presenteerde de nieuwe coalitie van Amsterdam – bestaande uit Groen Links, D66, PvdA en SP – het coalitieakkoord 2018. Hierin beschrijven zij de belangrijkste plannen en afspraken voor de komende vier jaar, uiteraard ook op het gebied van sport (p.63-64). De Sportraad heeft zich verdiept in het akkoord en vorige week een reactie verstuurd aan de nieuwe wethouder Sport, Simone Kukenheim.

Hoewel de Sportraad constateert dat het coalitieakkoord 2018 uitgebreid aandacht besteedt aan sport, maken wij ons zorgen over de effectiviteit van de gepresenteerde beleidskeuzes. Naar onze mening zijn heldere keuzes en concrete doelstellingen noodzakelijk om de sport in Amsterdam adequaat te kunnen blijven ondersteunen. De Sportraad heeft het nieuwe college geadviseerd daarbij prioriteit te geven aan het (1) investeren in het sportaccommodatiefonds, (2) invoeren van een dwingende sportnorm, (3) handhaven van het (top)sportevenementenbudget en (4) uitbreiden van het bewegingsonderwijs.

De Sportraad maakt zich bovenal zorgen over het toenemend tekort aan voldoende, aantrekkelijke en bereikbare sportvoorzieningen in onze stad. Waar Amsterdam er de komende periode 7500 woningen per jaar bij zal krijgen, ontbreekt het in de plannen van de nieuwe coalitie aan de noodzakelijke dwingende regelgeving (ruimtelijke sportnorm) en bijbehorende financiering om ook het sportieve voorzieningenniveau op peil te brengen. Op verschillende plaatsen in de stad is al begonnen met de aanleg van nieuwe wijken zonder dat daarbij extra ruimte voor sport wordt gerealiseerd. Hierdoor dreigt straks opnieuw een generatie jonge Amsterdammers op te groeien zonder voldoende mogelijkheden in de buurt om te kunnen sporten en bewegen. 

Verder vallen de bezuinigingen op het (top)sportevenementenbudget op. Niet alleen wordt het toch al bescheiden budget voor topsport hierdoor onevenredig hard getroffen, ook heeft de Sportraad geen goede argumenten voor deze keuze kunnen vinden. Tot slot blijft de Sportraad pleiten voor uitbreiding van het bewegingsonderwijs (en het aantal beweegmomenten) op de basisschool. Alleen daar tref je alle kinderen en kan je de basis leggen voor een levenslang actieve leefstijl. De volledige reactie van de Sportraad is terug te lezen in het bijgevoegde advies.

Adviesbrief Sportraad – Reactie coalitieakkoord 2018

 

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!