Reactie van Sportraad op college beantwoording Meer en beter bewegingsonderwijs

Op 20 november 2015 informeerde Onderwijs wethouder Kukenheim de gemeenteraad, mede namens de wethouder Sport, over de uitvoering van de motie ‘Kinderen in beweging’ van raadsleden Flengte (SP) en Paternotte (D66). Middels deze motie werd het college verzocht de mogelijkheden tot uitbreiding van het bewegingsonderwijs te onderzoeken.

Waar in Den Haag recentelijk verschillende initiatiefvoorstellen zijn ingediend ter bevordering van het bewegingsonderwijs, lijkt wethouder Kukenheim de discussie in Amsterdam in de kiem te smoren door kortweg te stellen dat het te veel geld kost. De Sportraad verbaast zich erover dat de echte wil bij college en gemeenteraad kennelijk ontbreekt om dergelijke drempels te slechten.

De Sportraad doet een dringend beroep op de wethouder Onderwijs om op creatieve wijze te blijven zoeken naar manieren om bewegen veel nadrukkelijker te integreren in het (basis)onderwijs. Het organiseren van voldoende sport- en beweegmomenten onder schooltijd blijft de meest efficiënte en effectieve manier om de schaarse middelen in te zetten en al onze Amsterdamse kinderen te bereiken. De brief aan wethouder Kukenheim is aan de bijlage van dit bericht gehecht.

Advies Sportraad – Meer en beter bewegingsonderwijs

Bijlage_01_Afhandeling_Motie_742_kinderen_in_beweging

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!