Sportnorm

De Sportraad Amsterdam heeft een nadere adviesbrief opgesteld inzake de Sportvisie 2025 voor de invoering van een ruimtelijke Sportnorm.

Sportnorm

Voldoende ruimte voor sport en bewegen is een essentieel onderdeel bij de inrichting van een leefbare woonomgeving en dient dienovereenkomstig structureel onderdeel uit te maken van alle ruimtelijke plannen. Gezien de ambitie van Amsterdam om de komende tien jaar 50.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen vraagt dit om zeer zorgvuldig handelen met de spaarzuime ruimte in de stad. Hiertoe heeft de Sportraad uitdrukkelijk geadviseerd met spoed een ruimtelijke sportnorm in te voeren die zowel kwantitatief als kwalitatief verplichtende eisen stelt aan de inrichting en ruimtelijke ordening van de stad. Deze sportnorm dient initieel op z’n minst in de Sportvisie te zijn omschreven en opgenomen als voorloper op de in te voeren dwingende regelgeving.

De Sportvisie 2025 geeft aan (p9.) dat de realisatie van sportvoorzieningen nog altijd afhankelijk is van de goodwill bij stedenbouwers, planologen en ontwikkelaars. Dat stemt de Sportraad niet gerust. Het mag niet (langer) vrijblijvend zijn. Gebleken is immers dat sport en bewegen veel te belangrijk, sterker nog, essentieel, zijn voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen , zowel fysiek als mentaal.

Dat deze vrijblijvendheid nog altijd voort duurt, schaadt derhalve de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van Amsterdam. Het fiasco van IJburg, waar een hele generatie Amsterdamse kinderen zonder adequate sportvoorzieningen is opgegroeid en nog altijd achterstanden moetenworden weggewerkt, heeft dit bewezen. Met de huidige woningbouwambities richting 2025, die vijf tot zesmaal groter zijn in omvang dan destijds op IJburg, is het niet acceptabel dat we wederom het risico nemen dat dergelijke scenario’s zich opnieuw zullen voordoen. De ontwikkeling van onze kinderen en het ‘grondrecht’ van alle Amsterdammers op het hebben van voldoende sport en speelruimte dient verankerd te worden in verplichtende regelgeving zodat dit grondrecht geborgd is. Nu kan dit nog, voorafgaand aan alle grote bouw en ontwikkelingsplannen die momenteel in gang worden gezet en ter uitvoering klaar liggen. Het verleden heeft aangetoond dat vrijblijvendheid onze kinderen en stad niet hebben geholpen.

Reactie Sportraad op Sportnorm voor de sportieve stad – 26 mei 2017

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!