Aansturing ontwikkeling Sportas Amsterdam

Op uitnodiging van de gemeentelijke dienst Ruimte en Duurzaamheid sprak een afvaardiging van de Sportraad daags voor de zomervakantie met het projectteam Sportas. Aanleiding hiervoor was de nieuwe concept gebiedsvisie die het projectteam voor de Sportas heeft opgesteld en waarover zij met ons van gedachten wilden wisselen.Hoewel inhoudelijk weinig valt af te dingen op de nieuwe gebiedsvisie – het ligt nog altijd goed in lijn met ons advies van zes jaar geleden -, zijn wij bezorgd over de voorgenomen wijze van uitvoering van de gebiedsvisie en zijn wij er niet van overtuigd dat dit nu eindelijk de opmaat vormt voor de ontwikkeling van de Sportas die recht doet aan de potentie daarvan.

De kans dat we een eenmalige en unieke kans laten liggen en onze stad daarmee tekort zullen doen achten wij aanzienlijk. Wij hebben derhalve gemeend onze ideeën over onder meer de aansturing van de doorontwikkeling van de Sportas nogmaals in een beknopte adviesbrief te moeten opnemen, en te versturen aan de wethouder Sport, mede met het oog op het ambtelijk overleg dat hierover binnenkort plaatsvindt.

Adviesbrief Sportas.12-09-2017

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!