Penning

De Penning Sportraad Amsterdam wordt jaarlijks uitgereikt aan een Amsterdammer die met durf, visie, ambitie en inzet een grote bijdrage heeft geleverd aan de sport in Amsterdam. Het gaat bij deze uitreiking dus niet om de sporter, maar om een bestuurder, professional, vrijwilliger, vereniging, evenement of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport of het sportbeleid binnen Amsterdam. Met deze onderscheiding trachten wij Amsterdam en zijn bewoners te motiveren en te inspireren om zich op dit terrein blijvend in te zetten. De Penning wordt toegekend door een jury, bestaande uit leden van de Sportraad.

Jubileumvideo

Eerdere winnaars