Wie we zijn

Ons verhaal

Wie wij zijn
De Sportraad Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de gemeenteraad in 1952 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Amsterdam.

Doel
Het doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel mogelijk Amsterdammers aan het bewegen te krijgen. Door de positieve effecten van sport optimaal te benutten kunnen we bovendien een bijdrage leveren aan de vitaliteit en economische en sociale leefbaarheid van de stad.

Samenstelling
De Sportraad bestaat uit maximaal 18 leden en wordt ondersteund door het bureau van de Sportraad. De leden worden geselecteerd op basis van hun expertise op sportgerelateerde onderwerpen. Het lidmaatschap is onbezoldigd. Wie de raadsleden van de Sportraad zijn, kunt u vinden op de ledenpagina.

Bestuur
De voorzitter (Brian Benjamin), vicevoorzitters (Ellis van der Weerden en Alex Klusman) en secretaris (vacant) vormen samen het bestuur van de Sportraad Amsterdam. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van de Sportraad.

Projectgroepen
De leden van de Sportraad vormen het geraamte van diverse projectgroepen die adhoc danwel structureel actief zijn met adviesonderwerpen. De Sportraad Amsterdam levert de voorzitter(s) en bepaalt de adviesonderwerpen van de projectgroepen. De projectgroepen kunnen worden aangevuld met externe deskundigen.

Bureau

Projectgroepen

De Sportraad Amsterdam werkt geregeld ter voorbereiding aan adviezen met projectgroepen. De projectgroep wordt geleid door één of meerdere leden van de Sportraad en wordt aangevuld met externe expertise op het adviesonderwerp.