Advies Sportraad over conceptversie Agenda Sport en Bewegen (2019-2022)

Agenda Sporten en Bewegen (2019-2022)

Begin 2019 is de Sportraad Amsterdam door het college van B&W gevraagd te adviseren over een conceptversie van de Agenda Sport en Bewegen (2019-2022, versie jan 2019). Op 5 juli 2019 heeft de Sportraad daar als volgt op gereageerd. De concept Agenda voorzag onzes inziens nog onvoldoende in context en doelstellingen om tot een weloverwogen en onderbouwd advies te kunnen komen.

 

(red. 19 november 2019)

Met kennisneming van de eerste reacties van de stadsdelen, de Sportraad Amsterdam en overigen bracht op dinsdag 19 november 2019  het Amsterdamse college de definitieve versie van de Agenda Sport en Bewegen (2019-2022) uit. Dit vier jaren plan voor de sportstimulering in Amsterdam wordt op donderdag 5 december besproken door gemeenteraadscommissie JZS. U kunt vanaf eind november de volledige agenda en vergaderstukken van die raadsvergadering hier inzien.

Op 19 november 2019 ontving de Sportraad Amsterdam de definitieve bestuurlijke versie Sporten en Bewegen (en gaat daar binnenkort normaals op reageren). Uw input kan daar extra aanleiding toe geven of een bijdrage aan zijn. Bent u betrokken bij de Amsterdamse sport als sportaanbieder, trainer, vrijwilliger, bestuurder, ondernemer, sportbuurtwerker, ouder, school of gewoon als sporter? Lees de Agenda dan goed door en laat ons weten hoe u daar tegen aan kijkt. Wat gaat dit voor u betekenen? Wat kan beter en wat vindt u erg goed? Deel uw opmerkingen met ons via info@sportraadamsterdam.nl.

U kunt als Amsterdammer uw opmerkingen ook direct aan de gemeenteraad meegeven door op 5 december in te spreken tijdens de raadscommissie. Een uitleg over inspreken treft u hier.  

Advies Sportraad – Agenda Sporten en Bewegen – 5 juli 2019

 

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!