Advies stedenbouwkundig plan Strandeiland – IJburg 2

De Sportraad adviseerde in 2009 voor de eerste maal over het tekort aan sportvoorzieningen op IJburg. Destijds was dertig procent van de bewoners van dit nieuw aangelegde stuk Amsterdam jonger dan 12 jaar. Helaas ontbrak het vanaf aanvang aan sportieve voorzieningen. De nieuwe bewoners richtte met veel energie clubs op voor hun kinderen maar hadden geen of onvoldoende ruimte om te kunnen sporten, waardoor lange wachtlijsten ontstonden. Ondanks de inspanning van veel betrokkenen en meerdere adviezen van de Sportraad Amsterdam is er thans nog altijd een tekort. Het blijkt lastig inpassen en aanpassen als een wijk eenmaal in ontwikkeling is. Partijen en belangen komen tegen over elkaar te staan.
Nu IJburg 2 wordt ontwikkeld met Strandeiland en Buiteneiland en daar een zelfde bewoners aantal en samenstelling wordt verwacht als op IJburg 1 zou de gemeente Amsterdam extra waakzaam moeten zou zijn voor sportieve tekorten bij het ontwerp en uitvoering van deze stedelijke ontwikkeling. De plannen daartoe lijken helaas minder overtuigend te zijn dan gehoopt. Het spoorde de Sportraad Amsterdam aan om in navolging van diverse eerdere adviezen over het gebied nog eens het belang te benadrukken van de juiste toepassing van de ruimtelijke sportnorm voor de leefbaarheid van de stad. Dat doen we middels een een advies over het stedenbouwkundig plan Strandeiland.  Het advies is gericht aan de verantwoordelijk wethouders Ruimtelijke Ordening, mevr. M. van Doorninck, en Sport, mevr. S. Kukenheim. Wij hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de discussie over de realisatie van een aantrekkelijk en leefbaar IJburg II. Advies Sportraad – Stedenbouwkundigplan Strandeiland – 23 april 2019
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!