Agenda Sport en Bewegen (2019-2022) door college gepubliceerd

Agenda Sport en Bewegen (2019-2022) door college gepubliceerd
Dinsdag 19 november 2019 bracht het Amsterdamse college de Agenda Sport en Bewegen (2019-2022) uit. Dit vier jaren plan voor de sportstimulering in Amsterdam wordt op donderdag 5 december besproken door gemeenteraadscommissie JZS. U kunt vanaf eind november de volledige agenda en vergaderstukken van die raadsvergadering hier inzien.
Eerder dit jaar is de Sportraad Amsterdam door het college gevraagd te adviseren over een conceptversie van de Agenda Sport en Bewegen (2019-2022, versie jan 2019). Op 5 juli 2019 heeft de Sportraad daar als volgt op gereageerd. De Sportraad Amsterdam overweegt nog om te reageren op de aangepaste versie (19 nov 2019) van de Agenda. Uw input kan daar extra aanleiding toe geven of een bijdrage aan zijn. Bent u betrokken bij de Amsterdamse sport als sportaanbieder, trainer, vrijwilliger, bestuurder, ondernemer, sportbuurtwerker, ouder, school of gewoon als sporter? Lees de Agenda dan goed door en laat ons weten hoe u daar tegen aan kijkt. Wat gaat dit voor u betekenen? Wat kan beter en wat vindt u erg goed? Deel uw opmerkingen met ons via info@sportraadamsterdam.nl
U kunt als Amsterdammer uw opmerkingen ook direct aan de gemeenteraad meegeven door op 5 december in te spreken tijdens de raadscommissie. Een uitleg over inspreken treft u hier.  
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!