Marineterrein – Reactie Principenota

De ontwikkelingen op het Marineterrein in Amsterdam centrum houden de Sportraad Amsterdam al een aantal jaar bezig. Alweer vier jaar geleden is de Sportraad door de bestuurscommissie van het Centrum en het projectbureau Marineterrein gevraagd mee te denken over de sportieve mogelijkheden op het Marineterrein, waar al reeds een prachtig sportareaal aanwezig is.

Regelmatig hebben wij onze ideeën gedeeld (onder meer in de vorm van een adviesbrief, september 2015) en onze kennis beschikbaar gesteld. Met belangstelling keken wij dan ook uit naar het verschijnen van de principenota Marineterrein. Dat gebeurde op 18 juli 2017 toen het college van B & W van Amsterdam een principebesluit over Marineterrein Amsterdam nam. Hiermee is de koers voor de toekomst uitgezet.

In de principenota staan weliswaar enkele mooie passages over het belang van sport en bewegen, echter zonder dat ook maar ergens blijkt dat specifieke ruimte voor sport wordt gereserveerd. In te veel stedelijke plannen heeft dit in het verleden tot problemen geleid, zoals op IJburg, waar een generatie kinderen zonder sportvoorzieningen opgroeide en nog altijd getracht wordt de tekorten in te lopen.

De Sportraad besloot daarop een reactie te schrijven op de Principenota Marineterrein (zie aangehecht). Dinsdag 31 oktober wordt de Principenota in de gemeenteraadscommissie RO (ruimtelijke ordening) besproken. Het advies van de Sportraad is bij het agendapunt gevoegd. Het advies sluit naadloos aan bij onze strijd om sportieve ruimte in de stad te behouden en waar nodig te verwerven.

Als achtergrond: Het Marineterrein gaat in juli 2018 over in eigendom van Rijk naar de gemeente Amsterdam. Vlak voor de zomer van 2017 heeft het college de Principenota Marineterrein bestuurlijk vastgesteld, waarna deze openbaar is gemaakt. Hierin weliswaar mooie woorden over belang van sport, maar concreet lijken bestaande sportieve faciliteiten te sneuvelen en bestaat de kans dat we het slechts zullen moeten doen met een hardlooproute en wat fitnesstoestellen. De volledige principenota treft u hier, een artikel dat hierover in het Parool verscheen leest u hier.

De afgelopen maanden stonden in het teken van een advies- en consultatieronde. De belangrijkste uitkomsten hiervan worden de komende tijd verwerkt in een Nota van Uitgangspunten (oktober 2017) en kunnen worden opgenomen in de uiteindelijke projectnota. Deze moeten vervolgens worden vastgesteld door de gemeenteraad. Planning van vaststelling was februari 2018, maar wellicht dat het besluit over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt getild. Het is na vaststelling vrijwel onmogelijk om nog iets in de plannen te (laten) wijzigen.

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!