Nota Zwembaden 2018

Woensdag 7 maart 2018 bracht de Sportraad de adviesbrief Agenda Zwembaden 2025 uit en werd verstuurd naar de wethouder Sport en de leden van de raadcommissie Zorg en Sport. Donderdag 8 maart stond dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie.

Het is de eerste keer dat Amsterdam een gemeente breed zwembadenbeleid heeft geformuleerd. Het college wil (blijven) voorzien in goed gespreid en voldoende aanbod van zwemcapaciteit in de stad. Daarnaast is onder meer als doel gesteld om de tarieven tussen zwembaden te harmoniseren en in 2030 dienen alle baden klimaatneutraal te zijn. De hele Agenda Zwembaden 2025 van het college van B&W kunt u hier inzien.

In het advies van de Sportraad dat daarop ingaat stelt de Sportraad voor eerst een compleet beeld te schetsen van de Amsterdamse zwemwereld en op basis daarvan een meer specifieke gemeentelijke visie te formuleren. Vervolgens kan in samenspraak met de vele partners invulling worden gegeven aan de wijze waarop de verschillende bijbehorende doelstellingen bereikt dienen te worden. Met de volgende drie aanbevelingen denken wij hier richting aan te kunnen geven:

  1. De Sportraad adviseert de zwemmer nadrukkelijker te segmenteren en op basis daarvan doelstellingen te formuleren en verantwoordelijkheden af te bakenen;
  2. De Sportraad adviseert de totale huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater in Amsterdam nauwkeurig in kaart te brengen;
  3. De Sportraad adviseert de gemeentelijke plannen en ambities ten aanzien van de zwemvaardigheid van haar inwoners eveneens op te nemen in deze Agenda.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!