Raadscommissie 5 dec 2019 – Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022

Raadscommissie 5 dec 2019 – Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022

 

Donderdag 5 december stond de Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022  (inclusief het Sportraad advies 2 dec 2019) geagendeerd in de raadscommissie Sport. Hieronder een kort verslag.

 

Over het algemeen waren de woordvoerders Sport niet zo kritisch over de Agenda sportstimulering als de Sportraad Amsterdam. Wel deelden de gemeenteraadsleden vrijwel allemaal onze mening dat te vaak onduidelijk bleef hoe genoemde voornemens en ambities bereikt zullen gaan worden. De wethouder Sport zei in haar beantwoording weliswaar deze zorg te begrijpen, maar wees erop dat er nog verschillende beleidsdocumenten aan zitten te komen waarin samen met partners invulling gaat worden gegeven aan de uitwerking van de ambities en voornemens.

Naast de 22 gebiedsplannen die nog worden ontwikkeld voor de Sportstimulering op wijk niveau verwees zij hierbij naar beleidsdocumenten die nog moeten verschijnen over Urban Sports, Positieve Sportcultuur, Vechtsporten, Kwetsbare verenigingen, Schoolzwemmen en Sport in de openbare ruimte. Over de kritische adviesbrieven van de Sportraad Amsterdam (2 december 2019 en 5 juli 2019) zei de wethouder Sport desgevraagd dat ze geprobeerd heeft onze adviezen te verwerken en ook echt van mening is dat de Agenda hierdoor sterker is geworden. Daarnaast gaf ze aan dat ze regelmatig contact met de Sportraad Amsterdam heeft en zal houden om ook in de uitwerking te kunnen profiteren van de kennis en inzichten.

 

Hierbij een opsomming (niet uitputtend) van de verschillende bijdragen van de afzonderlijke partijen tijdens de bespreking in de raadscommissie op 5 december 2019:

–         Sofyan Mbarki (PvdA) pleit voor meer aandacht voor de problemen van de sportverenigingen, en dan met name de voetbalverenigingen. In dit licht maakt de PvdA zich ook zorgen over de vercommercialisering van de breedtesport, wat volgens hen leidt tot segregatie binnen de sport. Mensen die het zich kunnen veroorloven zouden steeds meer kiezen voor commerciële sportaanbieders en de groep die overblijft, kan niet anders dan naar de vereniging. (Dit beeld herkennen wij overigens niet direct). Tevens vraagt de PvdA de wethouder om te kijken of het ook mogelijk is side-events te organiseren bij vechtsport of Urban Sports events;

–          Rob Hofland (D66) vond de Agenda een feest om te lezen. Hij denkt wel dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in de stad als sportpark (sport in de openbare ruimte);

–          Dorienke Grave-Verkerk (VVD) zegt toch wat teleurgesteld te zijn in de Agenda, die volgens haar een aaneenschakeling van goede bedoelingen is zonder dat daar gedegen onderbouwingen en doelstellingen aan gekoppeld zijn. De VVD vraagt zich hardop af of de verenigingen überhaupt zijn geraadpleegd in het hele traject en mist daarnaast een visie op de anders georganiseerde sport. Ook begrijpt ze niet waarom er zo weinig aandacht is voor het bewegingsonderwijs in deze Agenda;

–          Dorrit de Jong (Groen Links) is blij dat de Agenda onder meer inzet op inclusie, een veilig sport klimaat en Urban Sports. Ze is het wel met de Sportraad Amsterdam eens dat het veel beleidsvoornemens betreft, maar dat onduidelijk blijft hoe deze bereikt gaan worden. Als voorbeelden hierbij noemt ze de uitbreiding van de buurtsportcoaches (wat gaan ze doen, wat moeten ze bereiken?) en de versterking van sportverenigingen (weet de gemeente hoe ze de verenigingen kan helpen?). Daarbij vroeg ze de Wethouder waarom de adviezen van de Sportraad Amsterdam en de stadsdelen niet waren toegevoegd aan dit Agendapunt, dat is lastig werken voor de gemeenteraad die er toch is om het college te controleren, dan dienen wel de adviezen te worden gevoegd evenals de wijze waarop het college daar mee om is gegaan / dit heeft verwerkt.;

–          Don Ceder (Christenunie) mist aandacht voor de sportbehoefte van ongedocumenteerde jongeren;

–          Frits de Wolff (Partij voor de Ouderen) complimenteert de wethouder met de Agenda en wil alleen weten of er nog meer ‘Olga Commandeur pleintjes’ in de stad komen.

–          De overige partijen voelden geen behoefte te reageren op de Agenda of waren niet aanwezig.

 

In haar beantwoording gaat de wethouder Sport in op bovenstaande punten. Veel van de suggesties zegt ze te zullen meenemen in de eerder aangekondigde aanvullende beleidsplannen. Enkele andere uitspraken van de wethouder Sport:

–          Ze kondigt aan kwetsbare verenigingen te willen koppelen aan groeiende commerciële sportaanbieders;

–          Ze is bereid te onderzoeken of onderscheid in huurtarieven voor verschillende sportaanbieders weggenomen kan worden;

–          Buurtsportcoaches zou ze graag gaan inzetten om onder meer kwetsbare jongeren aan het sporten te helpen;

–          Tot slot gaf de wethouder bij de rondvraag gehoor aan het verzoek van de VVD om met een nadere toelichting te komen op de verhoging (van 10%) van de huurtarieven van zwembaden, sportvelden en sporthallen.

 

Om definitief vastgesteld te kunnen worden zal de Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022 ter bespreking worden geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op woensdag 18 en donderdag 19 december (agendapunt 30 – https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/557172/RAAD%2018-12-2019)

 

 

 

 

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!