Sport is the New Deal


Column van de voorzitter – 26 april 2012:

Door: mr. drs. Robert Geerlings

In tijden van crisis, zoals nu, besluiten verantwoordelijke bestuurders vaak op de centen te gaan zitten en wachten op betere tijden. Dit niets doen gaat echter voorbij aan de vele mogelijkheden die actief beleid en nieuwe investeringen op zo’n moment met zich meebrengen. Juist in moeilijke tijden zijn diepte-investeringen van levensbelang voor de samenleving. Deze zouden dan ook gekoesterd moeten worden: de bezuinigingen moeten vooral gericht worden op zaken die groei belemmeren zoals bureaucratie en overhead.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 stond het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam als gevolg van de financiële crisis voor een grote heroverwegingsoperatie, die de stad ook de komende jaren nog in de greep houdt. Het uitgangspunt bij deze niet eenvoudige bezuinigingsopgave is evenwel dat Amsterdam goede basisvoorzieningen op sociaal en ruimtelijk gebied wil behouden. Tegelijkertijd wil het investeren om de aantrekkingskracht van een wereldstad te behouden. Twee uitgangspunten die sport als geen ander weet te verenigen.

De Sportas en de Olympische Ambitie van Amsterdam zijn anticyclische investeringsprojecten die in deze tijd bij uitstek geschikt zijn om de gestelde doelen te verenigen en realiseren. Zij dragen bij aan een aantrekkelijk leefklimaat, kwalitatief hoogstaande voorzieningen en de attractiviteit van een wereldstad. Neem de Sportas: het gebied tussen het Olympisch Stadion en het Wagener Hockeystadion in het Amsterdamse Bos. Door nu te investeren in de ontwikkeling van de Sportas kan met relatief geringe ingrepen een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het (inter)nationale profiel van de stad.

De Sportas verbindt drie belangrijke maatschappelijke pijlers met elkaar: sport, kennis en cultuur. De basis van de infrastructuur is grotendeels al aanwezig zodat geen kostbare, langdurige en risicovolle trajecten opgestart hoeven te worden. En hoewel de Sportas ingericht wordt rondom een aantal hoogwaardige trainingsfaciliteiten voor topsporters, is het niet alleen geschikt voor het leveren van topprestaties, maar herbergt het juist ook tal van sportvoorzieningen waar Amsterdammers zelf kunnen sporten of stadgenoten kunnen ontmoeten in een aantrekkelijke en sportieve en recreatieve omgeving. Daarnaast spelen internationaal vermaarde instellingen als de Gerrit Rietveld Academie voor de kunst en de Vrije Universiteit een prominente rol in de ontwikkeling van de Sportas en de uniekheid van dit project.

De Olympische Ambitie is een alles overtreffend project dat tot ieders verbeelding spreekt. De lange voorbereidingsperiode en de brede benadering bieden Amsterdam de mogelijkheid dit project te gebruiken als het vliegwiel voor de sociale, economische en infrastructurele ontwikkeling van de gehele metropoolregio. Van topsport tot welzijn. Van ruimtelijke ontwikkeling tot economie. Met de Olympische Ambitie investeer je in Amsterdam, in Amsterdammers en in onze dromen. Het zijn dergelijke keuzes die het ambitieniveau van een regio voor een langere tijd vastleggen. Het zijn dergelijke keuzes die bepalen of Amsterdam zich over twintig jaar nog altijd een wereldstad mag noemen.

Voorzitter Sportraad

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!