E. (Ellis) van der Weerden

Ellis van der Weerden maakte in 2007 de overstap naar de sportwereld als directeur van de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Sinds 1 juni 2015 is zij werkzaam als directeurbestuurder van Stichting Sportservice Nederland. In haar zeven jaar als directeur van de Jaap Eden IJsbaan heeft ze zich de Amsterdamse sportwereld, inclusief de uitdagingen waar sportaanbieders voor staan, eigen gemaakt. Ruim vier jaar geleden begon ze aan een nieuwe functie als algemeen directeur van Team Sportservice Nederland, gevestigd in Haarlem. Ellis voert tevens de directies aan van de onderliggende stichtingen Team Sportservice Noord-Holland, Team Sportservice Zuid-Holland, Team Sportservice Amsterdam en Team Sportservice provincie Utrecht. Zij adviseren en voeren sportbeleid en stimuleringsactiviteiten uit in (en in opdracht van) verschillende provincies en gemeenten. Met 275 medewerkers ondersteunen zij op veel plekken lokale sportverenigingen, bijvoorbeeld met werkgeverszaken. Ze organiseren sportevenementen in kleine en grote gemeenten en initiëren maatschappelijke projecten en programma’s op het gebied van sport en actieve leefstijl. Ellis voert als vrijwilliger diverse nevenfuncties uit, zo is ze voorzitter van de werkgeversorganisatie Netwerk in de sport, bestuurslid van de Atletiekunie en vicevoorzitter van de RvC van de Grote Club Actie. Ellis woont in Amsterdam.