prof. mr. M. (Marjan) Olfers

Marjan Olfers is bijzonder hoogleraar Sport en Recht aan de VU in Amsterdam, daarnaast heeft zij een eigen rechtspraktijk. Marjan Olfers adviseert met name over mededingen, markt en overheid, verenigingsrecht en begeleidt organisatieveranderingen en fusies in de sport. Ze houdt zich verder bezig met publiek-private samenwerking, governance en integriteitsvraagstukken. Marjan Olfers promoveerde op een studie over Sport en mededingingsrecht en publiceerde daarnaast over kwesties als staatssteun aan sportorganisaties. Ze is lid van de Nederlandse Sportraad, bestuurslid van de Vereniging voor Sport en Recht, Lid van de bestedingscommissie NOC*NSF en lid van de beroepscommissie van Bouwend Nederland. Zij maakte in het verleden deel uit van de taskforce voorkoming “Agressie op en rond voetbalvelden” en is in 2011-2012 lid geweest van de RvC van Ajax.